Köp kodein online

500,00 kr

Kodein är ett opioidläkemedel av fenantrenklassen. Det används för att behandla och kontrollera mild till måttlig smärta, vanligtvis i kombination med andra läkemedel. Det finns på Världshälsoorganisationens lista över nödvändiga läkemedel, de mest effektiva och säkra läkemedlen som behövs i ett hälsosystem.

Köp piller online i Sverige