Köp Opana ER Online

1000,00 kr

Oxymorfon är ett mycket potent opioidanalgetikum indicerat för behandling av svår smärta. Smärtlindring efter injektion börjar efter cirka 5–10 minuter, efter oral administrering börjar den efter cirka 30 minuter och varar cirka 3–4 timmar för tabletter med omedelbar frisättning och 12 timmar för tabletter med förlängd frisättning.

500 i lager

Köp piller online i Sverige